Sundhed i Cookøerne

Åben kort
Lokal tid:
14:49:31

Sharmas Home

22 Akaoa mainroad Arorangi, Rarotonga
lodgingLæs mere

Avarua Heights

21°12'40.6"S 159°46'49., Akaoa No. 2 Road, Arorangi District
lodgingLæs mere

Swallow falls

Vaikapuangi Stream, Avarua District
point_of_interestLæs mere

Te Aponga Main Office

Avarua, Rarotonga
point_of_interestLæs mere

Cafe Ariki

Ara Metua, Avarua District
restaurantLæs mere

Rarotonga Welding & Steel Construction

Ara Metua, Avarua District
point_of_interestLæs mere

Pickering Motors Ltd.

Ara Metua, Avarua District
point_of_interestLæs mere

Self Storage Raro

P.O Box 3174, Ara Metua, Avarua District
point_of_interestLæs mere

Nukutere College

Vakatini Road, Avarua District
schoolLæs mere

Ruatonga Clinic

Ruatonga Road, Avarua District
healthLæs mere

Island Craft Ltd factory and office

Avarua District
storeLæs mere

Wellesley Hotel Rarotonga

Corner Puoromea Road and Vakatini Road, Tutakimoa Rarotonga, Avarua District, Vakatini Rd, Avarua District, Cook Islands Vakatini Road Avarua
lodgingLæs mere

Tuakata Cafe

Tutakimoa Tapere, Avarua District
cafeLæs mere

The Lazy Trout Cafe

Vakatini road & Puoromea road Tutakimoa Avarua District
restaurantLæs mere

St Joseph's School

Saint Joseph's Road, Avarua District
schoolLæs mere

Climate Change Cook Islands

Vakatini Road, Avarua District
point_of_interestLæs mere

V.I.P Hair Studio

Takuvaine Road, Avarua District
hair_careLæs mere

Uritaua

Uruau Drive, Avarua District
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Cookøerne

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning